Adó-Környezet Kft
+36-30/9679-019
info@adokornyezet.hu

NYILATKOZAT A 2012.07.01-től hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII.törvény 1

NYILATKOZAT

A 2012.07.01-től hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII.törvény 142.§-a szerinti „fordított” adózás alkalmazásához

A nyilatkozattevő adatai:

A nyilatkozattevő magánszemély, képviselő neve: …………………………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………………..Szem.ig.száma: …………………………….……………

Képviseleti jogosultsága: …………………………………………………………………………………………..……

Vevő neve: ……………………………………………………………………………………………………………………

Vevő székhelye: …………………………………………………………………………………………………………….

Vevő adószáma: ……………………………………………………………………………………………………………

Vevő cégjegyzékszáma/vállalkozói igazolvány száma: ……………………………………………………….

A vevő nyilatkozata:

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Magyar Mulard Kft. (6346 Sükösd, Szántópuszta, 0537/48 hrsz.)

eladó által az alábbi termékekről *:

6. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez

A 142. § (1) bekezdése d) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek

Sor-
szám

Megnevezés

vtsz.

 

1.

Vas- és acélhulladék és -törmelék

7204
kivéve: 7204 50

 

2.

Rézhulladék és -törmelék

7404

 

3.

Nikkelhulladék és -törmelék

7503

 

4.

Alumíniumhulladék és -törmelék

7602

 

5.

Ólomhulladék és -törmelék

7802

 

6.

Cinkhulladék és -törmelék

7902

 

7.

Ónhulladék és -törmelék

8002

 

8.

Wolfram- (tungsten) hulladék és törmelék

8101 97

 

9.

Molibdénhulladék és -törmelék

8102 97

 

10.

Tantálhulladék és -törmelék

8103 30

 

11.

Magnéziumhulladék és -törmelék

8104 20

 

12.

Kobalthulladék és -törmelék

8105 30

 

13.

Bizmuthulladék és -törmelék

8106 00 10-ből

 

14.

Kadmiumhulladék és -törmelék

8107 30

 

15.

Titánhulladék és -törmelék

8108 30

 

16.

Cirkóniumhulladék és -törmelék

8109 30

 

17.

Antimonhulladék és -törmelék

8110 20

 

18.

Mangánhulladék és -törmelék

8111 00 19

 

19.

A vas- és acélgyártásnál keletkező szemcsézett salak (salakhomok)

2618

 

20.

Salak, kohósalak (a szemcsézett salak kivételével), reve, a vas- vagy az acélgyártásnál keletkező egyéb hulladék

2619

 

21.

Arzént, fémet vagy ezek vegyületeit tartalmazó hamu és üledék (a vas- vagy acélgyártásnál keletkező hamu és üledék kivételével)

2620

 

22.

Visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton

4707

 

23.

Üvegcserép és más üveghulladék

7001 00 10

 

24.

Műanyag hulladék és forgács

3915

 

25.

Lágygumi hulladék, -törmelék és -forgács, és az ezekből nyert por és granulátum

4004

 

26.

Nemesfém- és nemesfémmel platírozott fémhulladék és -törmelék; más nemesfémet vagy nemesfémvegyületet tartalmazó hulladék és törmelék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez

7112

 

27.

Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból

7205

 

28.

Használt vagy új rongy, zsineg-, kötél-, hajókötél-hulladék és használt textiláru zsinegből, kötélből vagy hajókötélből

6310

 

29.536

Használt primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor, ezeknek hulladéka; kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor

8548 10

6/A. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez537

A 142. § (1) bekezdés i) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek

Sor-
szám

Megnevezés

Vtsz.

 

1.

Kukorica

1005

 

2.

Búza és kétszeres

1001

 

3.

Árpa

1003

 

4.

Rozs

1002

 

5.

Zab

1004

 

6.

Triticale

1008 90 10

 

7.

Napraforgó-mag, törve is

1206 00

 

8.

Repce- vagy olajrepcemag, törve is

1205

 

9.

Szójabab, törve is

1201

 

     

6/B. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez538

A 142. § (1) bekezdés j) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek

 

Sor-
szám

Megnevezés

Vtsz.

 

1.

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül

7208

 

2.

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül

7209

 

3.

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva

7210

 

4.

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül

7211

 

5.

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva

7212

 

6.

Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben

7213

 

7.

Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, hengerlés után csavarva is

7214

 

8.

Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból

7215

 

9.

Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy nem ötvözött acélból

7216

 

10.

Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból

7217

 

11.

Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy nem ötvözött acélból (az öntöttvas cső kivételével)

7304-ből

 

12.

Más cső és üreges profil vasból vagy nem ötvözött acélból (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva)

7306-ból

 

13

Rács, sodronyfonat és kerítésfonat a keresztezéseknél hegesztve, legalább 3 mm keresztmetszetű huzalból és lyukmérete legalább 100 cm2

7314 20

 

………………………………………………………………sorszám alatt kiállított számlát vevőként, mint:

  1. áfa alany
  2. eva alany
  3. kizárólag tárgyi mentes tevékenységet folytató adóalany
  4. alanyi adómentes
  5. mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany
  6. nem adóalany szervezet
  7. magánszemély

fogadom be.*

 

 

 

 

Nyilatkozattal vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben adóalanyiságát az a) - c) pontok szerint jelölte meg, akkor a szállító által részére kiállított nettó számla után az általános forgalmi adót az adóhatóság fel felszámítja.

 

Kelt: …………………………………………………………….

 

 

P.H.

 

 

……………………………………………………….

Nyilatkozatot tevő (cégszerű) aláírása

2015. 03. 17.

Hír archívum

2017. 02. 28. Korlátolt felelősségű társaságok tőkeemelési kötelezettsége
2017. 01. 17. 4/2017. (I. 12.) Korm. rendelet
2017. 01. 12. Tájékoztató az online pénztárgép használatára kötelezett adóalanyi kör bővüléséről és az ezzel kapcs
2017. 01. 12. A 2017-ben választható cafeteriaelemek
2017. 01. 09. A családi kedvezmény 2017-es adóévre vonatkozó változásai
2017. 01. 09. A szociális hozzájárulási adó mértéke
2016. 12. 07. Tájékoztató az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatár 2017. január 1-jétől bekövetkező
2016. 12. 07. Tájékoztató az egyes baromfitermékek értékesítése esetén alkalmazandó 5%-os adómértékről
2016. 12. 07. A termékbeszerző, szolgáltatás igénybevevő adószámának feltüntetése az áthárított adót tartalmazó sz
2016. 12. 07. Milyen feltételek mellett alkalmazható az étkeztetési (vendéglátó) szolgáltatások nyújtása során a 1
2016. 11. 23. Az eredetileg 2016. szeptember 30-ára meghirdetett kötelezetti kör bővülése 2017. január 1-jére toló
2016. 11. 10. Tájékoztató az online pénztárgép használatára kötelezett adóalanyi kör bővüléséről és az ezzel kapcs
2016. 09. 06. Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel eleget tenni kötelezettek köre 2016 szeptembe
2016. 08. 23. Kötelező munkavédelmi képviselőválasztás legalább 20 fő....
2016. 07. 14. Kalkulátor segíti a cégek spórolását
2016. 06. 13. Dolgos vakáció diákoknak
2016. 02. 24. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről.....
2016. 01. 31. Gyermekek után járó pótszabadság igénylése
2016. 01. 09. Nyilatkozat telefonszolgáltatás......
2016. 01. 08. Minimálbérek és garantált bérminimumok
2016. 01. 02. Adóelőleg-nyilatkozatok 2016.
2016. 01. 02. Belépő dolgozó adatlapja
2015. 12. 30. 2016. évi minimálbér
2015. 12. 28. A behajtási költségátalány polgári jogi és adójogi (illetve számviteli) megítélése
2015. 12. 06. Közvetített szolgáltatás, alvállalkozói teljesítmények...
2015. 11. 30. Szakképesítés ipari, kereskedelmi állásoknál
2015. 11. 30. 2016.évi adótörvény változások
2015. 11. 30. Időszakonkénti elszámolás 2016.évtől
2015. 11. 07. 3010/2015. útmutató az áthárított általános forgalmi adóra vonatkozó levonási jog érvényesítéséről é
2015. 07. 29. Változik a biztosítottak bejelentése
2015. 03. 18. Aki pénztárgéphasználatra kötelezett, de..................
2015. 03. 17. NYILATKOZAT A 2012.07.01-től hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII.törvény 1
2015. 03. 17. Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről
2015. 03. 15. Jövő január elsejétől csak olyan számlázó programot lehet majd használni.......
2015. 03. 15. Munkáltató utazási költségtérítési lehetőségei
2015. 02. 17. Számlázó programokkal szembeni követelmények változása 2016. január 1-jétől
2015. 02. 05. Mire érdemes figyelni az online pénztárgép és a NAV közötti adatkapcsolat folyamatos biztosítása érd
2015. 02. 02. A családi kedvezmény 2015-ös adóévre vonatkozó változásai
2015. 02. 02. SZJA bevallási csomagok, fontos határidők
2015. 01. 24. Biztosítékadási kötelezettség alóli mentesülés az EKAER-ben KOMA bejelentkezéssel
2015. 01. 19. Pénztárgépek: jön a felülvizsgálat határideje
2015. 01. 16. A családi kedvezmény 2015-ös adóévre vonatkozó változásai
2015. 01. 15. Tájékoztató a biztosítási kötelezettséget érintő változásokrül, a 2015. évi járulékalapot képező jöv
2015. 01. 12. Minimálbér, garantált bérminimum 2015
2015. 01. 12. NAV útmutató az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól,........
2015. 01. 10. Az SZJA bevallások letöltése - egyszerűen NAV honlapról
2015. 01. 09. Adóelőleg-nyilatkozatok 2015.
2015. 01. 09. Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmények változásáról
2015. 01. 08. Ha jön a munkaügyi ellenőr (origo.hu)
2015. 01. 05. Igazolás az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételről
2015. 01. 02. 1. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez
2015. 01. 02. 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolg
2014. 12. 30. A lakóingatlan értékesítésére választott áfa-fizetési kötelezettség alóli kilépés kivételes lehetősé
2014. 12. 30. 2015. január 1-jétől fordítottan adózik a munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésr
2014. 12. 30. Tájékoztató a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 2015. évtől hatályos módosításairól
2014. 12. 30. Nyilatkozat a 2014. évi személyi jövedelemadó........
2014. 12. 18. Egymilliójába is kerülhet, ha hibázik a pénztárgéppel
2014. 12. 18. A kormány kezd rájönni, hogy lehetetlent kér a cégektől
2014. 12. 10. TERVEZET EKAER NGM rendelete
2014. 12. 10. TERVEZET EKAER NGM rendelet melléklete a kockázatos termékek meghatározásáról
2014. 12. 08. Figyelem! 2015. január 1-jétől változik a pénztárgép használatra kötelezett adóalany számlakibocsátá
2014. 12. 04. 2015.évi adótörvény változások
2014. 08. 11. Véghatáridő az online pénztárgépek bevezetésére
2014. 07. 11. Számítógéppel és pénztárgéppel előállított nyugta elhatárolása
2014. 07. 03. 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet pénztárgéppel kiállított nyugtára vonatkozó rendelkezésének értelmez
2014. 06. 10. A diákmunka adózási szabályai
2014. 05. 17. Tájékoztató a visszaváltható, más utalványra beváltható utalványok adókötelezettségéről
2014. 03. 28. A területi kamarák honlapja, címe, bankszámlaszáma és telefonszáma
2014. 03. 15. Tájékoztató az egészségügyi hozzájárulás felső határának megállapításáról a családi járulékkedvezmén
2014. 03. 15. Tájékoztató az Erzsébet utalványok juttatásáról
2014. 01. 30. Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel eleget tenni kötelezettek köre
2014. 01. 08. Tájékoztató az online pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó támogatás igénybe vételére vonatkozó határ
2014. 01. 08. Adóelőleg-nyilatkozatok a 2014. évre
2014. 01. 07. Minimálbér és garantált bérminimum 2014. évben
2014. 01. 04. NAV adózási számlaszámok és adónemek érvényes jegyzéke
2013. 12. 16. Tájékoztató az online pénztárgépekre való átállásról
2013. 12. 15. 2014. évi adótörvény változások

Hírek

2017. 02. 28.
Korlátolt felelősségű társaságok tőkeemelési kötelezettsége
Tovább »
2017. 01. 17.
4/2017. (I. 12.) Korm. rendelet
Tovább »
2017. 01. 12.
A 2017-ben választható cafeteriaelemek
Tovább »
2017. 01. 12.
Tájékoztató az online pénztárgép használatára kötelezett adóalanyi kör bővüléséről és az ezzel kapcs
Tovább »
2017. 01. 09.
A szociális hozzájárulási adó mértéke
Tovább »
További hírek »

Linkek