Adó-Környezet Kft
+36-30/9679-019
info@adokornyezet.hu

2016.évi adótörvény változások

2016.évi adótörvény változások

Személyi Jövedelemadó:

 • 16%-ról 15%-ra csökken az SZJA. Emiatt változnak (csökkenek) a kifizetőt terhelő szja százalékok is;
 • Családi kedvezmény összege is nőtt. Jogosultsági hónaponként 1 gyereknél 10.000 Ft, 2 gyereknél 12.500 Ft/gyermek, 3 vagy több gyereknél 33.000 Ft/gyermek.
 • Változatlan az első házasok kedvezménye és családi kedvezmény „együttes használata”;
 • Családi pótlékra jogosult lesz többek között szülővel együtt élő élettárs is;
 • Családi kedvezményhez 2017.01.01-jétől lesz szükség a gyermek adóazonosító jelére;
 • Nemzetközi fuvarozásban 40 € helyett 60 € lesz a bizonylat nélkül elszámolható napidíj;

Társasági adó:

 • Növekedési adóhitel, mely adóhalasztást jelent 2 évre, de szigorú feltételek mellett választható;
 • Nyereségminimum számításánál már 2015.évben is az összes bevételt csökkentő tételek közül kimarad az elábé és a közvetített szolgáltatások értéke;
 • Veszteségelhatárolás a következő 5 évben vonható le keletkezésük sorrendjében. Az 50%-os szabály is marad még. 2004-2011.év közötti veszteség utoljára 2025-ben vonható le;

Helyi adó:

 • új kedvezmény: háziorvosok, védőnők kedvezménye;
 • belföldi és külföldi autópályákra fizetett útdíjra jár kedvezmény;
 • KATA-sok helyi adója számításánál 3 féle módszer közül lehet választani;

Általános Forgalmi Adó:

 • Közcélú kedvezmény közhasznú szervezet és egyházi jogi személy mellett az oktatási intézmény részére is nyújtható. Közcélú adomány miatt az adónál áfa fizetési kötelezettség nem keletkezik;
 • 5%-os áfa kulcs alá tartozik a sertés hús frissen, hűtve, fagyasztva;
 • Számlázó programnak adatexportra alkalmasnak kell lennie! Ez a „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás”;
 • Program felhasználási dokumentáció magyar, angol, német és francia nyelven is elfogadható;
 • Időszakonkénti elszámolás (folyamatos szolgáltatás) esetében főszabály: időszak utolsó napja a teljesítési időpont. A számla befogadónak is figyelni kell a helyes kiállításra, mert ellenkező esetben NAV megtagadhatja a visszaigénylést. KÜLÖN TÁBLÁZAT A HONLAPOMON.

 

KIVA, KATA:

 • KIVA esetében megszűnik a havi kötelezettség, mindenki negyedévente vallja az előleget;
 • Kisadózók biztosítása a bejelentéssel (T101-es) jön létre, nem pedig a T1041-es nyomtatvánnyal, ez csak alkalmazottak esetében szüksége;
 • Munkaviszony vélelme 1 millió forint felett, mely bejelentési kötelezettséggel jár. Az állítások közül legalább két feltételnek teljesülnie kell;

Foglalkoztatási adói:

 • Nappalis tanuló, aki iskolaszövetkezet tagja, 2015.06.19-től jövedelme nem járulékköteles, csak Szja terheli;
 • Egészségügyi szolgáltatási járulék havi 7.050 Ft-ra emelkedik;
 • Szocho kedvezmények továbbra is élnek 100.000 Ft kedvezményalapig, munkaidővel arányosan, havi kötelezettséget eredményező jogviszony mellett, FEOR 9-re;
 • Mezőgazdasági munkakörben FEOR 61, 7333, 8421-es munkakörökre is jár szocho kedvezmény 2015.07.01-jétől;

Adózás rendje:

 • Foglalkoztatott bejelentése bővül: végzettség, szakképzettség, szakképesítés, okiratot kibocsátó neve és okirat számával;
 • Adózók minősítését a NAV végzi el, lesz „Megbízható adózó”, „Normál adózó” és „Kockázatos adózó”;
 • Ezeknek a besorolásoknak lesznek előnyei és hátrányai pl.: ellenőrzési időtartamban, mulasztási bírság mértékében, áfakiutalási határidőben, stb;
 • Adófolyószámlán a VÁM-os folyószámla is látható lesz;
 • Megszűnik az együttes adóigazolás, helyette általános adóigazolás lesz;
 • Adóregisztrációs eljárás tovább folytatódik, a cégvezetőt is vizsgálhatják a tag és képviselő mellett;
 • Szja bevallások lehetnek: bevallási nyilatkozat, bevallási tervezet (NAV csinálja), munkáltatói közreműködés és önadózás;
 • Szja bevallásban 200.000 Ft-ig fizetendő adót 6 hónapos kamatmentes részletfizetésre lehet kérni, de csak a bevallás benyújtásának napjáig. Ez jogvesztő határidő;
 • Köztartozásmentes adatbázis továbbra is él, de újdonság, hogy hiánypótlásra 8 napon belül észrevétellel lehet élni;
 • Illetékváltozások (törvény még nincs elfogadva): illetékmenetessé válik a személyes okmányok cseréje, adóhatósági igazolás és a számviteli beszámoló közzététele;

Számvitel:

 • Tulajdoni viszonyokat tekintve új kategóriák lesznek: anyavállalat, leányvállalat, közös vezetésű vállalat, társult vállalkozás (kikerült a kapcsolt vállalkozás, de a Transzfer-ár nyilvántartás továbbra is kötelező) és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás;
 • Mérlegben az értékhatárok nőnek a mikrogazdálkodói beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, éves beszámoló és konszolidált beszámoló tekintetében is;
 • Mérlegtételek változnak a nemzetközi feltételeknek megfelelően;
 • Eredmény-kimutatásban megszűnik a mérleg szerinti eredmény, helyette adózott eredmény lesz;
 • Megszűnnek a rendkívüli tételek is;
 • Osztalékot sem kell előírni visszamenőlegesen, hanem jóváhagyáskor kell könyvelni;
 • IFRS szerinti mérleg, mely a „normál” vállalkozások esetében egyenlőre nem kötelező, csak választható módszer;
 • 40 €-s költésátalány továbbra is él, adott évben kell előírni valamint a lemondásról is nyilatkozni (pl.: 2015.éviről 2015.12.31-ig lehet lemondani).
2015. 11. 30.

Hír archívum

2017. 02. 28. Korlátolt felelősségű társaságok tőkeemelési kötelezettsége
2017. 01. 17. 4/2017. (I. 12.) Korm. rendelet
2017. 01. 12. Tájékoztató az online pénztárgép használatára kötelezett adóalanyi kör bővüléséről és az ezzel kapcs
2017. 01. 12. A 2017-ben választható cafeteriaelemek
2017. 01. 09. A családi kedvezmény 2017-es adóévre vonatkozó változásai
2017. 01. 09. A szociális hozzájárulási adó mértéke
2016. 12. 07. Tájékoztató az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatár 2017. január 1-jétől bekövetkező
2016. 12. 07. Tájékoztató az egyes baromfitermékek értékesítése esetén alkalmazandó 5%-os adómértékről
2016. 12. 07. A termékbeszerző, szolgáltatás igénybevevő adószámának feltüntetése az áthárított adót tartalmazó sz
2016. 12. 07. Milyen feltételek mellett alkalmazható az étkeztetési (vendéglátó) szolgáltatások nyújtása során a 1
2016. 11. 23. Az eredetileg 2016. szeptember 30-ára meghirdetett kötelezetti kör bővülése 2017. január 1-jére toló
2016. 11. 10. Tájékoztató az online pénztárgép használatára kötelezett adóalanyi kör bővüléséről és az ezzel kapcs
2016. 09. 06. Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel eleget tenni kötelezettek köre 2016 szeptembe
2016. 08. 23. Kötelező munkavédelmi képviselőválasztás legalább 20 fő....
2016. 07. 14. Kalkulátor segíti a cégek spórolását
2016. 06. 13. Dolgos vakáció diákoknak
2016. 02. 24. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről.....
2016. 01. 31. Gyermekek után járó pótszabadság igénylése
2016. 01. 09. Nyilatkozat telefonszolgáltatás......
2016. 01. 08. Minimálbérek és garantált bérminimumok
2016. 01. 02. Adóelőleg-nyilatkozatok 2016.
2016. 01. 02. Belépő dolgozó adatlapja
2015. 12. 30. 2016. évi minimálbér
2015. 12. 28. A behajtási költségátalány polgári jogi és adójogi (illetve számviteli) megítélése
2015. 12. 06. Közvetített szolgáltatás, alvállalkozói teljesítmények...
2015. 11. 30. Szakképesítés ipari, kereskedelmi állásoknál
2015. 11. 30. 2016.évi adótörvény változások
2015. 11. 30. Időszakonkénti elszámolás 2016.évtől
2015. 11. 07. 3010/2015. útmutató az áthárított általános forgalmi adóra vonatkozó levonási jog érvényesítéséről é
2015. 07. 29. Változik a biztosítottak bejelentése
2015. 03. 18. Aki pénztárgéphasználatra kötelezett, de..................
2015. 03. 17. NYILATKOZAT A 2012.07.01-től hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII.törvény 1
2015. 03. 17. Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről
2015. 03. 15. Jövő január elsejétől csak olyan számlázó programot lehet majd használni.......
2015. 03. 15. Munkáltató utazási költségtérítési lehetőségei
2015. 02. 17. Számlázó programokkal szembeni követelmények változása 2016. január 1-jétől
2015. 02. 05. Mire érdemes figyelni az online pénztárgép és a NAV közötti adatkapcsolat folyamatos biztosítása érd
2015. 02. 02. A családi kedvezmény 2015-ös adóévre vonatkozó változásai
2015. 02. 02. SZJA bevallási csomagok, fontos határidők
2015. 01. 24. Biztosítékadási kötelezettség alóli mentesülés az EKAER-ben KOMA bejelentkezéssel
2015. 01. 19. Pénztárgépek: jön a felülvizsgálat határideje
2015. 01. 16. A családi kedvezmény 2015-ös adóévre vonatkozó változásai
2015. 01. 15. Tájékoztató a biztosítási kötelezettséget érintő változásokrül, a 2015. évi járulékalapot képező jöv
2015. 01. 12. Minimálbér, garantált bérminimum 2015
2015. 01. 12. NAV útmutató az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól,........
2015. 01. 10. Az SZJA bevallások letöltése - egyszerűen NAV honlapról
2015. 01. 09. Adóelőleg-nyilatkozatok 2015.
2015. 01. 09. Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmények változásáról
2015. 01. 08. Ha jön a munkaügyi ellenőr (origo.hu)
2015. 01. 05. Igazolás az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételről
2015. 01. 02. 1. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez
2015. 01. 02. 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolg
2014. 12. 30. A lakóingatlan értékesítésére választott áfa-fizetési kötelezettség alóli kilépés kivételes lehetősé
2014. 12. 30. 2015. január 1-jétől fordítottan adózik a munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésr
2014. 12. 30. Tájékoztató a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 2015. évtől hatályos módosításairól
2014. 12. 30. Nyilatkozat a 2014. évi személyi jövedelemadó........
2014. 12. 18. Egymilliójába is kerülhet, ha hibázik a pénztárgéppel
2014. 12. 18. A kormány kezd rájönni, hogy lehetetlent kér a cégektől
2014. 12. 10. TERVEZET EKAER NGM rendelete
2014. 12. 10. TERVEZET EKAER NGM rendelet melléklete a kockázatos termékek meghatározásáról
2014. 12. 08. Figyelem! 2015. január 1-jétől változik a pénztárgép használatra kötelezett adóalany számlakibocsátá
2014. 12. 04. 2015.évi adótörvény változások
2014. 08. 11. Véghatáridő az online pénztárgépek bevezetésére
2014. 07. 11. Számítógéppel és pénztárgéppel előállított nyugta elhatárolása
2014. 07. 03. 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet pénztárgéppel kiállított nyugtára vonatkozó rendelkezésének értelmez
2014. 06. 10. A diákmunka adózási szabályai
2014. 05. 17. Tájékoztató a visszaváltható, más utalványra beváltható utalványok adókötelezettségéről
2014. 03. 28. A területi kamarák honlapja, címe, bankszámlaszáma és telefonszáma
2014. 03. 15. Tájékoztató az egészségügyi hozzájárulás felső határának megállapításáról a családi járulékkedvezmén
2014. 03. 15. Tájékoztató az Erzsébet utalványok juttatásáról
2014. 01. 30. Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel eleget tenni kötelezettek köre
2014. 01. 08. Tájékoztató az online pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó támogatás igénybe vételére vonatkozó határ
2014. 01. 08. Adóelőleg-nyilatkozatok a 2014. évre
2014. 01. 07. Minimálbér és garantált bérminimum 2014. évben
2014. 01. 04. NAV adózási számlaszámok és adónemek érvényes jegyzéke
2013. 12. 16. Tájékoztató az online pénztárgépekre való átállásról
2013. 12. 15. 2014. évi adótörvény változások

Hírek

2017. 02. 28.
Korlátolt felelősségű társaságok tőkeemelési kötelezettsége
Tovább »
2017. 01. 17.
4/2017. (I. 12.) Korm. rendelet
Tovább »
2017. 01. 12.
A 2017-ben választható cafeteriaelemek
Tovább »
2017. 01. 12.
Tájékoztató az online pénztárgép használatára kötelezett adóalanyi kör bővüléséről és az ezzel kapcs
Tovább »
2017. 01. 09.
A szociális hozzájárulási adó mértéke
Tovább »
További hírek »

Linkek