Adó-Környezet Kft
+36-30/9679-019
info@adokornyezet.hu

Tájékoztató az egyes baromfitermékek értékesítése esetén alkalmazandó 5%-os adómértékről

Tájékoztató az egyes baromfitermékek értékesítése esetén alkalmazandó 5%-os adómértékről
[Áfa tv. 3. számú melléklet I. rész 52. pont, 82. § (2) bekezdés, 304. § (1) bekezdés]
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 82. § (2) bekezdése alapján az e törvény 3. számú mellékletében felsorolt termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 5 százaléka. Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. része – s ebből következően az 5%-os adómérték alá tartozó termékek köre – 2017. január 1-jével egy új, 52. ponttal egészül ki, mely a következőket tartalmazza:
A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva
vtsz. 0207
E pont alapján azokra a termékekre alkalmazandó 5%-os adómérték, amelyek a Kereskedelmi Vámtarifának (továbbiakban: Vámtarifa) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 176. § (13) bekezdés a) pontja szerinti időállapotú – 2002. július 31-ei – besorolási rendje szerint a 0207 vámtarifaszám (vtsz) alá tartoznak.
0207 vtsz. alá sorolt termékek
Az Áfa tv-ben hivatkozott 0207 vámtarifaszámhoz a Vámtarifában a következő megnevezés kapcsolódik: „A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva”. A megnevezést az Áfa tv. 3. számú melléklet I. rész 52. pontja teljes egészében tartalmazza, ebből következően a kedvezményes adómérték kiterjed a baromfi húsára, vágási melléktermékére és belsőségére is. Mindezekből adódóan jelen tájékoztatóban felsorolt megmunkálási és elkészítési módokból fakadó vámtarifaszám váltásokat értelemszerűen alkalmazni kell nem csak a húsokra, de a vágási melléktermékekre, vagy belsőségekre is.
A hivatkozott 0105 vtsz. alá tartozó baromfi a Gallus domesticus (közönséges házityúk) mellett a kacsa, a liba, a pulyka és a gyöngytyúk is. Nem tartoznak azonban a 0105 vtsz. alá más szárnyasok, még akkor sem, ha azokat „háztájiként” tenyésztik, pl. galamb, vadkacsa, vadliba, fácán, fogoly, fürj (stb.). [Az utóbb említett – nem 0105 vtsz. alá tartozó – szárnyasok húsának értékesítése során tehát nem alkalmazható kedvezményes adómérték.]
A 0105 vtsz alá tartozó baromfi húsát, vágási melléktermékét, vagy belsőségét abban az esetben kell élelmezési célra alkalmasnak tekinteni, amennyiben azt az illetékes hatóság emberi fogyasztásra, illetve emberi fogyasztásra szánt élelmiszer előállításához felhasználhatónak minősítette. A minősítés tekintetében a jövőbeni felhasználási cél nem releváns, ide tartozik a hús abban az esetben is, ha az emberi fogyasztásra alkalmas, de abból később állateledelt (pl. kutyák vagy macskák etetésére szolgáló konzervet) készítenek. [Az említett elhatároló szempontok alapján élelmezési célra nem alkalmas baromfihús értékesítése során tehát nem alkalmazható kedvezményes adómérték.]
A Kereskedelmi Vámtarifa 2. Árucsoporthoz tartozó 4. számú Kiegészítő megjegyzése az egyes baromfi részek vonatkozásában nem teljes körűen, mindazonáltal meghatározza bizonyos részek fogalmát az alábbiak szerint:
- A baromfi „felezve”: a baromfi teste hosszában, a szegycsont és a hátgerinc közötti síkban félbevágva.
2
- A baromfi „negyedelve”: a félbevágott baromfitestből keresztirányú vágással nyert combnegyed vagy mellnegyed.
- Az „egész szárny, a szárnyvéggel együtt is”: a felkarcsontot, a sing- és az orsócsontot, valamint az ezeket körülvevő izomszövetet tartalmazó baromfidarab. A szárnyvéget, a kéztőcsontokat is beleértve, el is távolíthatják róla. A vágásokat az ízületeknél kell végrehajtani.
- A „mell”: a szegycsontot és az annak két oldalán lévő bordákat, a mindezeket körülvevő izomszövetet tartalmazó baromfidarab.
- A „comb”: a combcsontot, a síp- és szárkapocscsontokat, valamint az ezeket körülvevő izomszövetet tartalmazó baromfirész. A két vágást az ízületeknél kell elvégezni.
- A „pulykacomb”: a combcsontot és az azt körülvevő izomszövetet vagy a combcsontot, a síp- és szárkapocscsontokat, valamint az ezeket körülvevő izomszövetet tartalmazó pulykadarab. A két vágást az ízületeknél kell végrehajtani.
- A „pulyka alsócomb”: a síp- és szárkapocscsontokat, valamint az ezeket körülvevő izomszövetet tartalmazó pulykadarab. A két vágást az ízületeknél kell végrehajtani.
- A „kacsa- vagy libakabát”: a megkopasztott és teljesen kivéreztetett kacsa vagy liba fej vagy lábak nélkül, a testi csontok (mellcsontok, bordák, gerinc és keresztcsont) nélkül, de a combcsonttal a sípcsonttal és a felkarcsonttal együtt.
A baromfirészek csonttal kifejezés azt jelenti, hogy az adott baromfirész az összes csontot tartalmazza, abból még részlegesen sem távolítottak el csontot, vagy csontrészt. A baromfirészek lehetnek továbbá nyúzva, mely tény nem változtatja meg a megítélésüket.
Vágási melléktermék: a fej és annak részei, a láb, a nyelv, a nyak és a bőr.
Belsőség: a szív, a máj, a vese, a tüdő, a hasnyálmirigy, a zúza, a lép, a gerincvelő, a petefészek, illetve a tojáskezdemények, valamint a here.
A 6. számú Kiegészítő megjegyzés a) pontja alapján nem tartozik a 2. Árucsoportba (ennek megfelelően a 0207 vtsz. alá) a nyers fűszerezett hús. A pácolás olyan megmunkálás mely túlmutat a 2. Árucsoportban megengedett megmunkálásokon, miáltal az ilyen áruk (pácolt húsok) nem tartozhatnak a 2. Árucsoportba. Nem megengedett továbbá a 0207 vtsz alkalmazása során a fűszerek, olaj, különféle savak (pl. ecet) stb. hozzáadása, valamint a sózás, sós lében tartósítás (A sózás tekintetében lásd a 2. Árucsoporthoz tartozó 7. számú Kiegészítő megjegyzést.), vagy a füstölés (pl. füstölt libacomb 0210 vtsz.).
Lehet viszont a hús gyengén cukrozva vagy cukros vízzel meglocsolva, illetve fehérjét bontó enzimekkel (pl. papainnal) kezelve, illetőleg a 0207 vtsz. alá tartozik a hús akkor is, ha porhanyósító eljáráson ment keresztül, lehet továbbá vágva, szeletelve, aprítva (darálva) is.
Előzőekhez kapcsolódóan megjegyzendő, hogy a darált húsok keverékeinek osztályozása során a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer alkalmazására vonatkozó általános szabályok közül a 2. és a 3. szabályban foglaltak az irányadók. Ennek megfelelően a darált húsok keverékeinek esetében a legnagyobb arányban jelen lévő alkotórész alapján kell osztályozni a terméket. Amennyiben ez nem állapítható meg, vagy azonos arányban vannak jelen az alkotórészek (pl. 50% sertés és 50% csirke), abban az esetben a szóba jöhető vámtarifaszámok közül számsorrendben az utolsó vtsz. alá kell osztályozni a keveréket. Ha a kevert darált hústermék már nem 0207 vtsz. alá tartozik, akkor az értékesítés során értelemszerűen nem alkalmazható a baromfihúsra vonatkozó kedvezményes adómérték.
A Kereskedelmi Vámtarifa az egyes baromfikat azok feldolgozottságától függően az alábbiak szerint írja le:
3
- 83%-os csirke: a tisztított és belezett csirkét jelenti
- 70%-os csirke: a tisztított, bontott, fej és láb nélküli, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával együtt bemutatott csirkét jelenti
- 65%-os csirke: a tisztított, bontott csirke, fej és láb, nyak, szív, máj zúza nélkül
- 80%-os pulyka: tisztított, bontott pulyka, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal, zúzával
- 73%-os pulyka: tisztított, bontott pulyka, fej, láb, nyak, szív, máj, zúza nélkül,
- 85 %-os kacsa: tisztított, kivérzett, belezett, de nem bontott, fejjel és lábbal
- 70 %-os kacsa: tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával
- 63 %-os kacsa: tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül
- 82 %-os liba: tisztított, kivérzett, nem bontott, fejjel és lábbal
- 75 %-os liba: tisztított és bontott, fej és láb nélkül, szívvel és zúzával, vagy anélkül
Az így feldolgozott baromfik – amennyiben azokon nem végeztek a fentiekben említett, a 0207 vtsz. alkalmazását kizáró megmunkálást (pl. nem fűszerezték) – értékesítése során a kedvezményes adómérték alkalmazandó.
Amennyiben a baromfihús, -vágási melléktermék, -belsőség olyan megmunkálására (pl. pácolás) került sor, amelynek alapján az adott termék – az előzőek szerint – már nem tartozik vtsz. 0207 alá, annak értékesítésekor nem alkalmazható kedvezményes adómérték.
Hatálybalépés
Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. rész 52. pontjának hatálybalépésével kapcsolatos átmeneti rendelkezést az Áfa tv. 304. § (1) bekezdése tartalmazza, amelynek értelmében a hivatkozott pontot azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a 84. § szerint megállapított időpont 2017. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.
Az Áfa tv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott főszabály szerint a fizetendő adó megállapítására a teljesítéskor érvényes adómértéket kell alkalmazni. Így a 3. számú melléklet I. rész 52. pontjának megfelelő termék 84. § (1) bekezdés alá tartozó értékesítése esetén akkor alkalmazandó 5%-os adómérték, ha a termékértékesítés (Áfa tv. szerint meghatározott) teljesítési időpontja 2017. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.
A főszabálytól eltérően, az Áfa tv. 84. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a fizetendő adó megállapításakor érvényes adómértéket kell alkalmazni. Mivel az Áfa tv. 84. § (2) bekezdése a termék Közösségen belüli beszerzését, az előleg fizetését, az Áfa tv. 64. § (2)-(3) bekezdései szerinti termékimportot és az Áfa tv. 60. §-a alá tartozó fordítottan adózó ügyleteket nevesíti, ezeknek megvalósulása esetén a 3. számú melléklet I. rész új pontja alá tartozó termék értékesítése esetében akkor alkalmazandó 5%-os adómérték, ha az az időpont, amelyben a fizetendő adót meg kell állapítani 2017. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.
[Nemzetgazdasági Minisztérium NGM/39544/2016. – NAV KI Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 3156730090/2016. – NAV KI Vám Főosztály 5169385959/2016.]

2016. 12. 07.

Hír archívum

2017. 02. 28. Korlátolt felelősségű társaságok tőkeemelési kötelezettsége
2017. 01. 17. 4/2017. (I. 12.) Korm. rendelet
2017. 01. 12. Tájékoztató az online pénztárgép használatára kötelezett adóalanyi kör bővüléséről és az ezzel kapcs
2017. 01. 12. A 2017-ben választható cafeteriaelemek
2017. 01. 09. A családi kedvezmény 2017-es adóévre vonatkozó változásai
2017. 01. 09. A szociális hozzájárulási adó mértéke
2016. 12. 07. Tájékoztató az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatár 2017. január 1-jétől bekövetkező
2016. 12. 07. Tájékoztató az egyes baromfitermékek értékesítése esetén alkalmazandó 5%-os adómértékről
2016. 12. 07. A termékbeszerző, szolgáltatás igénybevevő adószámának feltüntetése az áthárított adót tartalmazó sz
2016. 12. 07. Milyen feltételek mellett alkalmazható az étkeztetési (vendéglátó) szolgáltatások nyújtása során a 1
2016. 11. 23. Az eredetileg 2016. szeptember 30-ára meghirdetett kötelezetti kör bővülése 2017. január 1-jére toló
2016. 11. 10. Tájékoztató az online pénztárgép használatára kötelezett adóalanyi kör bővüléséről és az ezzel kapcs
2016. 09. 06. Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel eleget tenni kötelezettek köre 2016 szeptembe
2016. 08. 23. Kötelező munkavédelmi képviselőválasztás legalább 20 fő....
2016. 07. 14. Kalkulátor segíti a cégek spórolását
2016. 06. 13. Dolgos vakáció diákoknak
2016. 02. 24. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről.....
2016. 01. 31. Gyermekek után járó pótszabadság igénylése
2016. 01. 09. Nyilatkozat telefonszolgáltatás......
2016. 01. 08. Minimálbérek és garantált bérminimumok
2016. 01. 02. Adóelőleg-nyilatkozatok 2016.
2016. 01. 02. Belépő dolgozó adatlapja
2015. 12. 30. 2016. évi minimálbér
2015. 12. 28. A behajtási költségátalány polgári jogi és adójogi (illetve számviteli) megítélése
2015. 12. 06. Közvetített szolgáltatás, alvállalkozói teljesítmények...
2015. 11. 30. Szakképesítés ipari, kereskedelmi állásoknál
2015. 11. 30. 2016.évi adótörvény változások
2015. 11. 30. Időszakonkénti elszámolás 2016.évtől
2015. 11. 07. 3010/2015. útmutató az áthárított általános forgalmi adóra vonatkozó levonási jog érvényesítéséről é
2015. 07. 29. Változik a biztosítottak bejelentése
2015. 03. 18. Aki pénztárgéphasználatra kötelezett, de..................
2015. 03. 17. NYILATKOZAT A 2012.07.01-től hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII.törvény 1
2015. 03. 17. Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről
2015. 03. 15. Jövő január elsejétől csak olyan számlázó programot lehet majd használni.......
2015. 03. 15. Munkáltató utazási költségtérítési lehetőségei
2015. 02. 17. Számlázó programokkal szembeni követelmények változása 2016. január 1-jétől
2015. 02. 05. Mire érdemes figyelni az online pénztárgép és a NAV közötti adatkapcsolat folyamatos biztosítása érd
2015. 02. 02. A családi kedvezmény 2015-ös adóévre vonatkozó változásai
2015. 02. 02. SZJA bevallási csomagok, fontos határidők
2015. 01. 24. Biztosítékadási kötelezettség alóli mentesülés az EKAER-ben KOMA bejelentkezéssel
2015. 01. 19. Pénztárgépek: jön a felülvizsgálat határideje
2015. 01. 16. A családi kedvezmény 2015-ös adóévre vonatkozó változásai
2015. 01. 15. Tájékoztató a biztosítási kötelezettséget érintő változásokrül, a 2015. évi járulékalapot képező jöv
2015. 01. 12. Minimálbér, garantált bérminimum 2015
2015. 01. 12. NAV útmutató az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól,........
2015. 01. 10. Az SZJA bevallások letöltése - egyszerűen NAV honlapról
2015. 01. 09. Adóelőleg-nyilatkozatok 2015.
2015. 01. 09. Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmények változásáról
2015. 01. 08. Ha jön a munkaügyi ellenőr (origo.hu)
2015. 01. 05. Igazolás az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételről
2015. 01. 02. 1. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez
2015. 01. 02. 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolg
2014. 12. 30. A lakóingatlan értékesítésére választott áfa-fizetési kötelezettség alóli kilépés kivételes lehetősé
2014. 12. 30. 2015. január 1-jétől fordítottan adózik a munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésr
2014. 12. 30. Tájékoztató a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 2015. évtől hatályos módosításairól
2014. 12. 30. Nyilatkozat a 2014. évi személyi jövedelemadó........
2014. 12. 18. Egymilliójába is kerülhet, ha hibázik a pénztárgéppel
2014. 12. 18. A kormány kezd rájönni, hogy lehetetlent kér a cégektől
2014. 12. 10. TERVEZET EKAER NGM rendelete
2014. 12. 10. TERVEZET EKAER NGM rendelet melléklete a kockázatos termékek meghatározásáról
2014. 12. 08. Figyelem! 2015. január 1-jétől változik a pénztárgép használatra kötelezett adóalany számlakibocsátá
2014. 12. 04. 2015.évi adótörvény változások
2014. 08. 11. Véghatáridő az online pénztárgépek bevezetésére
2014. 07. 11. Számítógéppel és pénztárgéppel előállított nyugta elhatárolása
2014. 07. 03. 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet pénztárgéppel kiállított nyugtára vonatkozó rendelkezésének értelmez
2014. 06. 10. A diákmunka adózási szabályai
2014. 05. 17. Tájékoztató a visszaváltható, más utalványra beváltható utalványok adókötelezettségéről
2014. 03. 28. A területi kamarák honlapja, címe, bankszámlaszáma és telefonszáma
2014. 03. 15. Tájékoztató az egészségügyi hozzájárulás felső határának megállapításáról a családi járulékkedvezmén
2014. 03. 15. Tájékoztató az Erzsébet utalványok juttatásáról
2014. 01. 30. Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel eleget tenni kötelezettek köre
2014. 01. 08. Tájékoztató az online pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó támogatás igénybe vételére vonatkozó határ
2014. 01. 08. Adóelőleg-nyilatkozatok a 2014. évre
2014. 01. 07. Minimálbér és garantált bérminimum 2014. évben
2014. 01. 04. NAV adózási számlaszámok és adónemek érvényes jegyzéke
2013. 12. 16. Tájékoztató az online pénztárgépekre való átállásról
2013. 12. 15. 2014. évi adótörvény változások

Hírek

2017. 02. 28.
Korlátolt felelősségű társaságok tőkeemelési kötelezettsége
Tovább »
2017. 01. 17.
4/2017. (I. 12.) Korm. rendelet
Tovább »
2017. 01. 12.
A 2017-ben választható cafeteriaelemek
Tovább »
2017. 01. 12.
Tájékoztató az online pénztárgép használatára kötelezett adóalanyi kör bővüléséről és az ezzel kapcs
Tovább »
2017. 01. 09.
A szociális hozzájárulási adó mértéke
Tovább »
További hírek »

Linkek