Adó-Környezet Kft
+36-30/9679-019
info@adokornyezet.hu

2015.évi adótörvény változások

2015.évi adótörvény változások

SZJA:

 • Diákot foglalkoztató munkáltató esetében adható utalvány, mivel munkahely az, ahol ténylegesen munkát végez.
 • Kiküldetési rendelvényt elektronikusan is lehet vezetni, az „e” rendszerre vonatkozó szabályok alapján.
 • Nyugdíjbiztosításnak csak 4 kockázati eleme lehet, ennek 20%-ról lehet az SZJA bevallásban nyilatkozni.
 • Adómentes biztosítás nemfizetésénél az előző évben megfizetett összeg időarányos része tekinthető megfizetettnek.
 • Családi kedvezményeknél marad az adóalap kedvezmény. Év közben is lehet módosítani közös érvényesítést.
 • Új az első házasok kedvezménye, ahol legalább az egyik félnél ennek a kritériumnak meg kell felelni. 2014. december 31-e után kötetett házasságokra vonatkozik, 31.250,- Ft-tal csökkenthető az adóalap. 24 hónap a max. igénybevételi idő, melyhez nyilatkozat szükséges. Ezt az időt rövidítheti, ha időközben elvállnak, gyermek várható (90.naptól), örökbe fogadott gyermek lesz a családban, mert ekkor már a családi kedvezmény lép életbe. Az egyik, vagy mindkettő fél által a házasságba hozott gyermek mellett is jár ezen kedvezmény is.
 • Béren kívüli juttatások éves értékhatára csökken: SZÉP kártya nélkül: 200.000,- Ft/év, SZÉP kártyával 450.000,- Ft/év. Adója változatlan, összeg 1,19-szeresének 16%-a Szja, 14 %-a EHO. Juttatás hónapja az a hónap, amikor az összeget az alkalmazott átveszi, emiatt az év végi juttatásoknál figyelni kell, hogy ez még december hónapban megtörténjen.
 • Egyes meghatározott juttatásoknál (pl.: béren kívüli juttatás értékhatár felett, éves keretösszeg felett, adótörvényben meghatározott ilyen jellegű juttatások) havonta kell figyelni a túllépést. Kilépett dolgozónál arányosítani kell. Adója az összeg 1,19-szeresének 16%-a Szja, 27 % EHO.
 • Lakáscélú támogatásoknál új támogatott cél az akadálymentesítés. Maradt kamatkedvezmény és lakáscélú felhasználás.
 • Nyereségminimumnál egyéni vállalkozók esetében sem vonható le az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatás.
 • Veszteségelhatárolás a következő 5 évre vihető tovább.

TAO:

 • Nyereségminimum esetében bevételt módosító tételek a kedvezményezett ügyletekből adódó összegek, taggal szembeni kötelezettségek (tagi kölcsön növekmény 50%-a). Ez már 2013.évinél is volt. Itt sem vonható el az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatás.
 • Kapcsolt vállalkozás, ha ugyanaz az ügyvezető. Közeli hozzátartozó nem tartozik ide.
 • Felsőoktatási intézmény támogatásának 50%-a, de max. az adózás előtti eredmény elszámolható adóalap csökkentő tételként. Igazolás szükséges hozzá.
 • Veszteségelhatárolás a következő 5 évre vihető tovább. Keletkezésük sorrendjében vonható le. Az 50%-os szabály is megmarad.
 • Adókedvezményeket nem közvetlenül a kedvezményezettnek (pl.: egyesületnek) kell utalni, hanem a NAV-nak, és az utalja tovább. Társasági adóelőlegből, feltöltéskor és bevalláskor is lehet nyilatkozni az adó felajánlásáról. NAV felé kell nyilatkozni. Feltétel 100.000,- Ft-ot meg nem haladó köztartozás a hónap utolsó napján. Ebből a társasági adóelőlegből és adóból utalt támogatásokból a vállalkozás kap visszatérítést szintén a NAV-tól. Adóból támogatás esetén 2,5%-ot, míg az adóelőlegből való támogatás esetén 7,5%-ot.
 • Hiány elszámolásának feltételei változtak. Megfelelő gondosság ÉS ésszerű gazdálkodás esetén nem adóalapot növelő tétel.
 • Reklámadó esetében változás, hogy adóévben 30 millió forint alatti összeg (költség) esetén nem kell vele foglalkozni, még akkor sem, ha nincs nyilatkozat a számlán. Ez a szabály 2015.01.01-vel lép életbe.

HELYI ADÓ:

 • Bevezetik a települési adót, melynek alanya NEM lehet szervezet, vállalkozó, csak magánszemély.
 • Iparűzési adónál megmarad az 500 millió forintos árbevétel feletti arányosítás, a kapcsolt vállalkozások bevételét össze kell számítani. (Ügyvezető azonos személy!). Ha ez a kapcsolt vállalkozás nem egész évben áll fenn, akkor arányosítani kell.

ÁFA:

 • 5%-os lesz a szarvasmarha, juh, kecske is, de nem a tőkehús esetén.
 • Lakóingatlan esetében, ha a vállalkozás anno áfa kötelessé tette az értékesítést, 2015.02.28-ig! kérhet mentességet, még akkor is, ha 5 éven belül van. Nem lakóingatlan esetén marad az 5 éves szabály.
 • Időszakonkénti elszámolás esetén 2015.07.01-től pl.: könyvelők esetében változik a teljesítési időpont és fizetési határidőpont azonossága. Többi vállalkozás esetében elvileg 2016.01.01-től lép életbe.
 • FAD-os számla esetén – mint eddig -, nincs előleg bevallási kötelezettség, csak akkor, ha az előleg 100%-ban lett megállapítva.
 • FAD-os lesz a munkaerő-kölcsönzés is. Másik félnél a feltételeknek meg kell fellelni ehhez a számlázáshoz. Iskola szövetkezet szolgáltatásai is FAD-osak lesznek.
 • FAD-os lesz a különféle vasanyag VTSZ szerint, melyhez adatszolgáltatási kötelezettség is párosul.
 • Számlát készpénzes értékesítés esetén azonnal, míg pl.: kezelőszemélyzet nélküli automata esetén 15 napon belül kell kibocsátani.
 • Vevő adószáma kell: FAD-os adózás esetén, közösségi értékesítés esetén, továbbá az 1 millió forintot elérő áfa tartalom esetén (2014-ben ez 2 millió forint volt).
 • Számlákról adatot kell szolgáltatni az Áfa bevallás mellékleteként, küszöb (egyedi és összevont) 1 millió forint áthárított Áfa összeg (2014-ben ez 2 millió forint volt).
 • Áfa bevallás gyakoriságának feltételei változnak. Évesről negyedévesre akkor is át kell térni, ha az év elejétől számított Áfa hatálya alá tartozó ellenérték (mentes bevétel is) 250 ezer forintot eléri.

ART:

 • Áfa bevallás gyakorisága változik. Éves bevalló, az a vállalkozás, melynek a megelőző 2.évben az elszámolandó adója kisebb mint 250 ezer forint (+/-) és árbevétele kisebb mint 50 millió forint és nincs közösségi adószáma.
 • Havi bevallással kezdenek az újonnan alakult vállalkozások, mely az első 2 évben így is marad. Hátránya, hogy az 1 millió forint visszaigényelendő összeget el kell érnie, hogy ezt a jogot érvényesíteni tudja (eddig ez 250 ezer forint volt, negyedéves Áfa bevallás esetén).
 • Összesítő bevallás (A60) esetén negyedévesről havira át kell térni, ha a közösségi termékértékesítés vagy termékbeszerzés adott negyedévben meghaladja az 50 ezer €-t (kb.: 12,6 millió forint).
 • Útdíjköteles (HUGÓ) gépjárművel végzett EU-ból Mo-ra; Mo-ról EU-ba; belföldön nem végfelhasználó (tehát adóalany) részére első adóköteles értékesítés csak EKAER számmal lehetséges. Kockázatos termékek esetében is kell nyilvántartási számot kérni, még akkor is, ha nem útdíjköteles gépjárművel (pl.: szgk-val) történik a szállítás. Ezt csak elektronikusan lehet kérni, 15 napig lesz érvényes. Saját áru mozgatása közösségi viszonylatban esik bejelentési kötelezettség alá, belföldi fuvar esetén nem.

Ennek alanya lehet pl.: szálloda, étterem is, ha pl.: vágóhídról vásárol hústerméket, mivel a megnevezésben (sertés - lapocka) változás történik, hiába belföldi adóalanytól vásárol. Alanya lehet kereskedések, élelmiszer boltok,  gabona termelők, stb.

 • Nyilvántartási számos kockázatos termékek esetén még biztosítékot is kell teljesíteni, mely a NAV-nál elkülönített letéti számlára történi befizetéssel vagy bankgaranciával teljesíthető. A biztosíték alól mentesül a minősített adózó, valamint a legalább 2 éve működő cég, aki szerepel a köztartozásmentes adatbázisban.
 • Mulasztási bírság a fuvarozás bejelentésének elmulasztása, mely igazolatlan eredetű árunak minősít (EKAER szám hiánya), 40% a bírság és azonnali zárolhatják az árut.
 • Május 20-a helyett április 30-a lesz az SZJA bevallási határidő önadózói bevalláskor. Már  a 2014.évi elszámolásra is alkalmazni kell.

 

SZÁMVITEL:

 • Késedelmi kamatot nem csak akkor kell számolni, amikor a számla ki lesz fizetve, hanem már a késedelembe esés napján is esedékes. Behajtási költségátalányra ugyanez a szabály vonatkozik.
 • Export jutó fuvar eddig árbevételt csökkentő tétel volt, míg 2015-től igénybe vett szolgáltatás lesz.

 

 

KATA:

 • Változatlan ugyanazon vállalkozásnak történő számlázásból 1 millió forintot meghaladó bevétel munkaviszony vélelmezése. Ezen tényt be kell jelenteni. Ezt az állítást legalább két feltétel teljesítésével meg lehet dönteni.

KIVA:

 • Megszűnik a KIVA alanyiság az 500 milliós értékhatár meghaladásával negyedévet megelőző nappal. Ezt követően 24 hónapig ez az adózási forma nem választható.
 • Negyedévente kell mindenkinek az előleget vallania.

JÁRULÉKOK,  SZOCHO:

 • Egészségügyi szolgáltatási járulék összege 6.930 Ft/hó-ra változik. Nagykorú eltartottak, szövetkezeti tagokra, kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozásúakra vonatkozik. Ha a munkaviszony megszűnik, a 45.naptól kell elkezdeni ezt az összeget fizetni. Ha munkaviszonyban nem biztosított, akkor az első naptól kezdődően fizetni kell.
 • Ha a magánszemély tartósan külföldön van és erről a NAV tudomást szerez, akkor törli ezt a járulékot. Ehhez hitelt érdemlően bizonyítani kell, hogy huzamos ideje, életszerűen nem Mo-on él és máshol fizet egészségbiztosítási járulékot. Valamint Mo-on nem vehet igénybe egészségügyi ellátást (pl.: gyógyszer felíratás). Ha korábban volt ilyen jellegű megállapítás arra az időszakra, amikor a magánszemély külföldön tartózkodott és ezt be is fizette, igazolások mellett ez az összeg visszaigényelhető.
 • Egyszerűsített foglalkoztatásúak esetében, ha szakképesített munkát lát el és a  garantált bérminimum 87%-át kapja, adómentes a teljes garantált bérminimum.
 • Szocho kedvezmények továbbra is megmaradtak: szakképzettséget nem igénylő munkakör; 25 év alatt és 55 év feletti munkavállalók; GYED, GYES, GYET-ről visszatérők; tartósan álláskeresők; pályakezdők esetében. Társas vállalkozásúakra és megbízási díjra továbbra sincs kedvezmény.
 • Szocho kedvezményeknél a gyermeknevelésből visszatérőknél nem kell a 100 ezer forintot a munkaidő arányában arányosítani (részmunkaidős is kaphatja ezen összeg után).
 • 2014.12.31-vel minden START kártyás kedvezmény lejár.

Illeték:

 • Ha ingatlan vásárlás megelőzi az eladást, akkor előzetesen lehet nyilatkozni, hogy 1 éven belül másik lakást el fog adni. Az adóhatóság felfüggeszti az illeték kiszabást, majd az adásvételi szerződés bemutatásával megállapítja a tényleges illetéket pótlékmentesen.

 

 

2014. 12. 04.

Hír archívum

2017. 02. 28. Korlátolt felelősségű társaságok tőkeemelési kötelezettsége
2017. 01. 17. 4/2017. (I. 12.) Korm. rendelet
2017. 01. 12. Tájékoztató az online pénztárgép használatára kötelezett adóalanyi kör bővüléséről és az ezzel kapcs
2017. 01. 12. A 2017-ben választható cafeteriaelemek
2017. 01. 09. A családi kedvezmény 2017-es adóévre vonatkozó változásai
2017. 01. 09. A szociális hozzájárulási adó mértéke
2016. 12. 07. Tájékoztató az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatár 2017. január 1-jétől bekövetkező
2016. 12. 07. Tájékoztató az egyes baromfitermékek értékesítése esetén alkalmazandó 5%-os adómértékről
2016. 12. 07. A termékbeszerző, szolgáltatás igénybevevő adószámának feltüntetése az áthárított adót tartalmazó sz
2016. 12. 07. Milyen feltételek mellett alkalmazható az étkeztetési (vendéglátó) szolgáltatások nyújtása során a 1
2016. 11. 23. Az eredetileg 2016. szeptember 30-ára meghirdetett kötelezetti kör bővülése 2017. január 1-jére toló
2016. 11. 10. Tájékoztató az online pénztárgép használatára kötelezett adóalanyi kör bővüléséről és az ezzel kapcs
2016. 09. 06. Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel eleget tenni kötelezettek köre 2016 szeptembe
2016. 08. 23. Kötelező munkavédelmi képviselőválasztás legalább 20 fő....
2016. 07. 14. Kalkulátor segíti a cégek spórolását
2016. 06. 13. Dolgos vakáció diákoknak
2016. 02. 24. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről.....
2016. 01. 31. Gyermekek után járó pótszabadság igénylése
2016. 01. 09. Nyilatkozat telefonszolgáltatás......
2016. 01. 08. Minimálbérek és garantált bérminimumok
2016. 01. 02. Adóelőleg-nyilatkozatok 2016.
2016. 01. 02. Belépő dolgozó adatlapja
2015. 12. 30. 2016. évi minimálbér
2015. 12. 28. A behajtási költségátalány polgári jogi és adójogi (illetve számviteli) megítélése
2015. 12. 06. Közvetített szolgáltatás, alvállalkozói teljesítmények...
2015. 11. 30. Szakképesítés ipari, kereskedelmi állásoknál
2015. 11. 30. 2016.évi adótörvény változások
2015. 11. 30. Időszakonkénti elszámolás 2016.évtől
2015. 11. 07. 3010/2015. útmutató az áthárított általános forgalmi adóra vonatkozó levonási jog érvényesítéséről é
2015. 07. 29. Változik a biztosítottak bejelentése
2015. 03. 18. Aki pénztárgéphasználatra kötelezett, de..................
2015. 03. 17. NYILATKOZAT A 2012.07.01-től hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII.törvény 1
2015. 03. 17. Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről
2015. 03. 15. Jövő január elsejétől csak olyan számlázó programot lehet majd használni.......
2015. 03. 15. Munkáltató utazási költségtérítési lehetőségei
2015. 02. 17. Számlázó programokkal szembeni követelmények változása 2016. január 1-jétől
2015. 02. 05. Mire érdemes figyelni az online pénztárgép és a NAV közötti adatkapcsolat folyamatos biztosítása érd
2015. 02. 02. A családi kedvezmény 2015-ös adóévre vonatkozó változásai
2015. 02. 02. SZJA bevallási csomagok, fontos határidők
2015. 01. 24. Biztosítékadási kötelezettség alóli mentesülés az EKAER-ben KOMA bejelentkezéssel
2015. 01. 19. Pénztárgépek: jön a felülvizsgálat határideje
2015. 01. 16. A családi kedvezmény 2015-ös adóévre vonatkozó változásai
2015. 01. 15. Tájékoztató a biztosítási kötelezettséget érintő változásokrül, a 2015. évi járulékalapot képező jöv
2015. 01. 12. Minimálbér, garantált bérminimum 2015
2015. 01. 12. NAV útmutató az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól,........
2015. 01. 10. Az SZJA bevallások letöltése - egyszerűen NAV honlapról
2015. 01. 09. Adóelőleg-nyilatkozatok 2015.
2015. 01. 09. Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmények változásáról
2015. 01. 08. Ha jön a munkaügyi ellenőr (origo.hu)
2015. 01. 05. Igazolás az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételről
2015. 01. 02. 1. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez
2015. 01. 02. 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolg
2014. 12. 30. A lakóingatlan értékesítésére választott áfa-fizetési kötelezettség alóli kilépés kivételes lehetősé
2014. 12. 30. 2015. január 1-jétől fordítottan adózik a munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésr
2014. 12. 30. Tájékoztató a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 2015. évtől hatályos módosításairól
2014. 12. 30. Nyilatkozat a 2014. évi személyi jövedelemadó........
2014. 12. 18. Egymilliójába is kerülhet, ha hibázik a pénztárgéppel
2014. 12. 18. A kormány kezd rájönni, hogy lehetetlent kér a cégektől
2014. 12. 10. TERVEZET EKAER NGM rendelete
2014. 12. 10. TERVEZET EKAER NGM rendelet melléklete a kockázatos termékek meghatározásáról
2014. 12. 08. Figyelem! 2015. január 1-jétől változik a pénztárgép használatra kötelezett adóalany számlakibocsátá
2014. 12. 04. 2015.évi adótörvény változások
2014. 08. 11. Véghatáridő az online pénztárgépek bevezetésére
2014. 07. 11. Számítógéppel és pénztárgéppel előállított nyugta elhatárolása
2014. 07. 03. 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet pénztárgéppel kiállított nyugtára vonatkozó rendelkezésének értelmez
2014. 06. 10. A diákmunka adózási szabályai
2014. 05. 17. Tájékoztató a visszaváltható, más utalványra beváltható utalványok adókötelezettségéről
2014. 03. 28. A területi kamarák honlapja, címe, bankszámlaszáma és telefonszáma
2014. 03. 15. Tájékoztató az egészségügyi hozzájárulás felső határának megállapításáról a családi járulékkedvezmén
2014. 03. 15. Tájékoztató az Erzsébet utalványok juttatásáról
2014. 01. 30. Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel eleget tenni kötelezettek köre
2014. 01. 08. Tájékoztató az online pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó támogatás igénybe vételére vonatkozó határ
2014. 01. 08. Adóelőleg-nyilatkozatok a 2014. évre
2014. 01. 07. Minimálbér és garantált bérminimum 2014. évben
2014. 01. 04. NAV adózási számlaszámok és adónemek érvényes jegyzéke
2013. 12. 16. Tájékoztató az online pénztárgépekre való átállásról
2013. 12. 15. 2014. évi adótörvény változások

Hírek

2017. 02. 28.
Korlátolt felelősségű társaságok tőkeemelési kötelezettsége
Tovább »
2017. 01. 17.
4/2017. (I. 12.) Korm. rendelet
Tovább »
2017. 01. 12.
A 2017-ben választható cafeteriaelemek
Tovább »
2017. 01. 12.
Tájékoztató az online pénztárgép használatára kötelezett adóalanyi kör bővüléséről és az ezzel kapcs
Tovább »
2017. 01. 09.
A szociális hozzájárulási adó mértéke
Tovább »
További hírek »

Linkek