Adó-Környezet Kft
+36-30/9679-019
info@adokornyezet.hu

Szolgáltatásaink

Segítséget, tanácsadást nyújtunk:

- cégalapításhoz

Mielőtt ügyvédhez menne cégalapítás céljából, érdemes könyvelővel, adótanácsadóval, adószakértővel egyeztetnie.
Biztosan megfelel Önnek az a cégforma, melyet ajánlottak?
Elég lesz az a jegyzett tőke, mely most a minimum előírás?
Gondolt már arra, hogy milyen hátránnyal jár, ha rögtön tagi kölcsönnel kezdi a vállalkozói "életét"?
Milyen jogviszonyban legyen Ön cége segítségére?
Tudja, hogy ezzel havi több tízezer forintot spórolhat vagy veszíthet?
...és még további kérdésekben kell döntenie azelőtt, mikorra ügyvédnél időpontot kér.
Ebben tudunk Önnek segíteni, és ha tanácstalan, ügyvédet is tudunk ajánlani.
- átalakuláshoz
A korlátlan felelősséggel járó vállalkozási formákban (pl. Bt beltag, egyéni vállalkozás) tevékenykedő vállalkozóknál előbb utóbb felmerül a kérdés: Miért vállalok teljes vagyoni felelősséget a cég kötelezettségeiért?
A korlátolt felelősségű társaságban (még az egyszemélyes társaság esetében is) a tulajdonos főszabály szerint nem felel saját személyes vagyonával a társaság kötelezettségeiért.

Főszabály szerint a gazdasági társaság más gazdasági társasággá való átalakulása során a gazdasági társaság alapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni és az egyes társasági formák szabályainál megfogalmazott átalakulási előírásait is.
A jogutód gazdasági társaság cégbejegyzéséig, illetve az átalakulás gazdasági társaság által megjelölt időpontjáig a gazdasági társaság a bejegyzett társasági formájában folytatja tevékenységét.
Az átalakulás során olyan társasági formát kell választani, amely esetében legalább a törvény által az adott társasági formára előírt legkisebb mértékű, vagy - ilyen törvényi előírás hiányában - a társaság által meghatározott jegyzett tőke követelményének a gazdasági társaság az átalakulással eleget tud tenni.
....még többet tudhat meg, ha felkeresi irodánkat.
- végelszámoláshoz A gazdasági társaság legfőbb szerve határozatot hoz, melyben megállapítja a végelszámolás kezdő időpontját, kinevezi a végelszámolót, valamint rendelkezik a gazdasági társaság vagyoni részesedésével működő jogalanyok sorsáról.

A végelszámolás kezdő időpontjában, melyet a legfőbb szerv határozatában állapít meg, a cég vezető tisztségviselőjének megszűnik a megbízatása. Az ő helyébe lép a végelszámoló.

A vezető tisztségviselő 45 napon belül köteles elvégezni a törvény által rá kiszabott számviteli feladatokat, ill. köteles eleget tenni tájékoztatási és iratátadási kötelezettségének. Ezt akkor is meg kell tenni, ha esetleg a volt vezető tisztségviselő lesz a végelszámoló.

Amennyiben a vezető tisztségviselő nem tesz eleget az előbb említett kötelezettségeinek, akkor a polgári jog általános szabályai szerint felel, ill. a végelszámoló kérelmére 50.000-500.000 Ft-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki a bíróság.
...ha idáig jutott el, akkor is tudunk segíteni cége törvényszerű lezárását.

Elkészítjük az Ön cégének:

- kettős könyvelését

a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozik különösen:
  1. a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámolókészítés rendszerének, módszerének kialakításával (ide értve a belső információs rendszer kialakítását is), a számlarend, a könyvvezetéshez, a beszámolókészítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve a főkönyvi nyilvántartások vezetését, az összesítő feladások készítését, a beszámoló összeállítását, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonását is,
  2. az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságának, a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítása, szolgáltatása.

A fentiek közül a Megbízott feladatait képezi:
- a könyvelési szolgáltatások közül havi számlák teljes körű könyvelése, könyvviteli elszámolása
- a főkönyvi nyilvántartások vezetése
- összesítő feladások előkészítése
- bevallások elkészítése és feladása
- beszámolók készítése
- adóhivatalnak bevallások elkészítése
- tárgyi eszközök nyilvántartása és folyamatos vezetése
- bérszámfejtés
- létszám változás bejelentés elkészítése
- képviselet ellátása adóhivatalok és egyéb hatóságok előtt (egyedi meghatalmazással)
- egyéb bevallások (önkormányzat, KSH) elkészítése

- bérszámfejtését
- mérlegét
- adóbevallásait
- szabályzatait A szabályzatkészítés és aktualizálás folyamatos feladatot jelent Önnek is, hiszen:
• az újonnan alakuló gazdálkodó a számviteli politikát, és az ehhez kapcsolódó szabályzatokat a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni. (Sztv.14.§(11)>>)
• törvénymódosítás esetén a változásokat azok hatálybalépését követő 90 napon belül kell a szabályzatokon keresztülvezetni. (Sztv.14.§(11)>>)
A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy a felelős. (Sztv.14.§(12)>>)

Kockázatok:
200 - 500 eFt-ig terjedő mulasztási bírság (ez mindaddig duplázódhat, amíg el nem készíti) (Art.172.§>>)
Kötelező számviteli szabályzatok
- számviteli politika
- értékelési szabályzat
- számlarend
- pénzkezelési szabályzat
- leltározási szabályzat
- selejtezési szabályzat
- bizonylati rend

Fentiek elkészítésében segítséget nyújtunk, vagy adott adatok, információk alapján el is készítjük Ön helyett.

- hitelkérelmeit Hitelkérelem egy olyan dokumentum, amely egy vállalkozás hitelszükségletének részletes ismertetését és indoklását tartalmazza. Célja a bank meggyőzése, hogy az adós hiteligénye megalapozott és a bank számíthat a hitel visszafizetésére. A hitelkérelem tartalmi és formai követelményeit a bankok saját hatáskörben alakítják ki.
A kérelemnek tartalmaznia a kell a kért hitel mértékét, pénznemét, típusát, célját, időbeni ütemezését, az igénybevétel várható időpontját, futamidejét, a visszafizetés ütemezését, esetleges előtörlesztés lehetőségét vagy rulírozó jellegű felhasználását.
Ne okozzon Önnek fejfájást a több oldal táblázat kitöltése!

- üzleti tervét Az üzleti terv szerepe
A vállalkozásoknak beindulásuk előtt mindig, de a folyamatos működés során is időről-időre szükséges üzleti tervet készíteni. Ezeknek a terveknek alkalmasnak kell lenniük hosszabb távú folyamatok irányítására, illetve operatív irányítására és vezetésére. Ugyanakkor felmérések azt mutatják, hogy a hazai vállalkozások jelentős része nem készít üzleti tervet.
Ennek több oka is van. Vannak vállalkozók, akik úgy gondolják, nem kell üzleti tervet készíteni, csupán akkor, ha banktól hitelt vesznek fel. Akadnak olyanok, akik érzékelik az üzleti terv jelentőségét, de maguk nem tudják elkészíteni azt.
Nem is az Ön feladata ezt elkészíteni, bízza szakemberre, csak segítse munkáját, hogy az is tudja segíteni az Önét.

Adótanácsadás
Adószakértés

Hírek

2017. 02. 28.
Korlátolt felelősségű társaságok tőkeemelési kötelezettsége
Tovább »
2017. 01. 17.
4/2017. (I. 12.) Korm. rendelet
Tovább »
2017. 01. 12.
A 2017-ben választható cafeteriaelemek
Tovább »
2017. 01. 12.
Tájékoztató az online pénztárgép használatára kötelezett adóalanyi kör bővüléséről és az ezzel kapcs
Tovább »
2017. 01. 09.
A szociális hozzájárulási adó mértéke
Tovább »
További hírek »

Linkek